Green Vision

Architektura jest wszechobecna w życiu ludzkim; dopóki stanowimy część cywilizacji, nie możemy uwolnić się od architektury, ponieważ stanowi ona zbiór zmian na powierzchni Ziemi, za wyjątkiem jałowych obszarów pustynnych, dokonanych przez wzgląd na potrzeby człowieka.
William Morris – konferencja w London Institution – w dniu 10 marca 1881 roku

Green Vision

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, obiekty architektury muszą być projektowane z poszanowianiem środowiska. Taka myśl przewodnia kierowała nami od narodzin projektu Lapitec®: produkować z poszanowaniem środowiska, dbając o zdrowie konsumentów, nie pogarszając kondycji naszej planety i mając zawsze na uwadze dobro przyszłych pokoleń.

Lapitec® zasługuje na miano GREEN ze względu na stosowany proces produkcji, proces obróbki i uzyskiwania produktu końcowego oraz właściwości produktu końcowego. Żaden surowiec użyty do wytworzenia produktu Lapitec® nie jest uzyskiwany w procesie syntezy ropy naftowej. Lapitec® to materiał całkowicie obojętny, nie powoduje wyzwalania żadnych substancji do środowiska, w którym został umieszczony. Po usunięciu, zmielony, może być wykorzystany jako granulat lub kruszywo lub przekazany na składowisko odpadów obojętnych. Stosowanie materiału Lapitec® do elewacji wentylowanych zapewnia lepszą izolację termiczną budynku niż w przypadku używania innych materiałówo podobnym przeznaczeniu.
Lapitec S.p.a, działając zgodnie z filozofią „Green”, uzyskuje znaczną część energii niezbędnej w procesie produkcji z odnawialnych źródeł: powierzchnia 18.000 metrów kwadratowych naszych hal produkcyjnych pokryta jest w całości panelami fotowoltaicznymi.