Prywatny dom, Polska

Uciekanie sie: Polska
Termin realizacji: Marzec 2016
Material uzyty: Bianco Polare, Lux
Aplikacja: Podlogi