Restauracja Cipriani, Asolo (TV), Italy

Restauracja Cipriani, Asolo (TV), Italy
Projekt: Restauracja Cipriani
Termin realizacji: Wrzesien 2015
Material uzyty: Porfido rosso, Vesuvio, 20 mm - Porfido rosso, Satin, 12 mm
Aplikacja: Blaty robocze, Polka