Stól Paseo Cuellar, Zaragoza, Spain

Projekt: Stól Paseo Cuellar
Termin realizacji: Luty 2016
Material uzyty: Bianco Polare, Lux, 20mm
Aplikacja: Stól